Bezplatné porady

Bezplatné právne porady poskytujeme výlučne prvú stredu v mesiaci po predchádzajúcej dohode od 14:00 do 15:00 hodiny v sídle advokátskej kancelárie v Dolnom Kubíne, alebo v pobočke Námestovo.

Je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle 043/58 67 530 v pracovných dňoch 8:00 - 15:30 hod.

Bezplatné právne porady sa poskytujú za nasledovných podmienok:

  • maximálne v rozsahu 30 minút
  • zahŕňa posúdenie prinesených dokumentov, zodpovedanie otázok, vysvetlenie právneho problému a navrhnutie riešení, pomoc s koncipovaním listu, alebo žiadosti
  • bezplatné právne rady by mali byť poskytované najmä sociálne slabším osobám (študentom, matkám, osobám v núdzi, starším osobám) ostatným v prípade potreby, Vaše osobné či majetkové pomery však neskúmame.

Každá osoba, ktorej bude bezplatná právna porada poskytnutá je povinná poskytnúť svoje osobné údaje do evidencie poskytnutých bezplatných právnych porád.

Do rámca bezplatnej právnej porady nespadá spisovanie zmlúv, a zastupovanie v konaní na súde.

V prípade, že Váš prípad bude vyžadovať zastupovanie na súde a ste v hmotnej núdzi, v rámci našej bezplatnej právnej porady Vás po prejednaní veci odkážeme na

Centrum právnej pomoci - Kancelária Tvrdošín

Centrum právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš

Adresa

Centrum právnej pomoci
Kancelária Tvrdošín
Školská 165/2
027 44 Tvrdošín

Tel: 043 / 53 21 896
Fax: 043 / 53 21 896
E-mail: info@legalaid.sk

Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2 
P. O. Box 216
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel: 044 / 55 26 192
Fax: 044 / 55 26 192
E-mail: info@legalaid.sk

 

podpisV Dolnom Kubíne, 09.08.2016