Náš tím

JUDr. Marián Jurkovec, advokátJUDr. Marián Jurkovec

 • Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 1992, č. registrácie SAK 4100
 • Zakladateľ advokátskej kancelárie JUDr. Marián Jurkovec.
 • Počas praxe poskytoval komplexné právne služby pre množstvo súkromných spoločností, fyzických osôb ako aj verejnoprávne subjekty z regiónu Oravy a Stredného Slovenska a to v rámci zmluvnej a tiež sporovej agendy. Poskytuje právne služby v oblasti obhajoby v trestnoprávnych veciach.  
 • Vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, právnická fakulta (1988)
 • Jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 
 • Profesionálne skúsenosti:
  2007 - súčasnosť: advokátska kancelária JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. - advokát (konateľ a spoločník)
  2000 - 2007: advokátska kancelária JUDr. MARIÁN JURKOVEC - advokát (zakladateľ)
  1992 – 1999: vykonávanie advokácie spoločne s JUDr. Ivicou Firstovou, AK Dolný Kubín.

Email: jurkovec@advokatdk.sk
Tel.č.: +421 43 586 75 30

JUDr. Roman Veselovský, advokátJUDr. Roman Veselovský

 • Zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory od 1.januára 2008, č. registrácie SAK 4633 
 • Počas právnej praxe poskytoval komplexné právne služby pre množstvo zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku a to najmä v oblasti obchodného práva. V advokátskej kancelárii Fiala, Profous, Maisner Slovakia s.r.o., Bratislava mal na starosti kompletnú právnu agendu anglicky hovoriacich klientov. Špecializácia na IT právo, Outsourcing, pozemkové právo a ochrana spotrebiteľa.
 • Vzdelanie: Komenského Univerzita v Bratislave 2004 – ukončené všeobecné štúdium v odbore právo
 • Jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk
 • Profesionálne skúsenosti:
  2008 – súčasnosť: JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. – advokát (konateľ a spoločník) 
  2005 – 2007: JUDr. MARIÁN JURKOVEC, Dolný Kubín – advokátsky koncipient 
  2004 – 2005: Fiala, Profous, Maisner Slovakia s.r.o., Bratislava – advokátsky koncipient
  2003 – Správa Katastra v Ružomberku – prax
  2002 – 2004: JUDr. Daniel Futej, CSc., advokát, Bratislava – právny asistent

Email: veselovskyroman@advokatdk.sk
Tel.č.: +421 908 687 227

Mgr. Miloš FačkoMgr. Miloš Fačko

 • Vzdelanie: Paneurópska vysoká škola Bratislava (2015) všeobecné štúdium v odbore právo
 • 2015 - súčasnosť: JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. - advokátsky koncipient
 • špecializácia: poľovnícke právo, pozemkové právo, právo družstiev a obchodných spoločností
 • jazyky: nemecký jazyk, anglický jazyk

Email: fackomilos@advokatdk.sk
Tel.č.: +421 905 116 548