Právne služby, Zaručený elektronický podpis

Poskytujeme právne služby najmä v oblastiach:

občianske právo
rodinné právo
pracovné právo
právo ochrany spotrebiteľa
obchodné právo
konkurzné právo
exekučné právo
správne právo
trestné právo
právne poradenstvo pro bono
 
Advokátska kancelária JUDr.JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. disponuje zaručeným elektronickým podpisom (v ďaleom len ZEP") za účelom zrýchlenia súdneho konania, konania vo veciach obchodného registra, živnostenského registra a katastrálneho konania.

ZEP šetrí čas klienta, znižuje jeho náklady a zvyšuje rýchlosť komunikácie s úradmi a súdmi v konkrétnej veci.

(napr. súdny poplatok za podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra je 150,- EUR namiesto 300,- EUR, podanie návrhu na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do obchodného registra je 33,- EUR namiesto 66,- EUR).