Profil klientov kancelárie

Klientmi našej advokátskej kancelárie sú právnické a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú podnikaním v oblasti:

  • nákupu a predaja tovaru,
  • stavebnej činnosti,
  • predajom nábytku,
  • obchodu a údržby výpočtovej techniky,
  • výroby a obchodu s drevom a výrobkami z dreva,
  • obchodu s poľnohospodárskymi produktami,
  • obchodu s elektroinštalačným materiálom,
  • nájmu nebytových priestorov a obchodu s nehnuteľnosťami,
  • fotovoltických projektov,
  • nákladnej a autobusovej dopravy.

Klientmi kancelárie sú i štátne organizácie a obce, s ktorými kancelária spolupracuje v rámci vymáhania pohľadávok a taktiež poskytovania všeobecnej právnej pomoci potrebnej pri ich každodennej činnosti.

Občanov zastupujeme v širokej škále sporovej a nesporovej agendy, ako napríklad rozvodové konanie, vyporiadanie BSM, úprava práv a povinností k maloletým deťom, žaloby o zaplatenie, určovacie žaloby, správne žaloby a odvolania voči rozhodnutiam súdov a správnych orgánov, spisovanie listín a zmlúv.