Obmedzenie hotovostných platieb 5.000,- EUR PO a 15.000,- EUR FO

Zakazujú sa od 1.1.2013 platby v hotovosti prevyšujúce 5.000,- EUR medzi podnikateľmi a 15.000,- EUR medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. Ak sa poruší zákaz, úkon je platný, ale hrozí pokuta do 150.000,- EUR pre podnikateľov a do 10.000,- EUR pre fyzickú osobu. Výnimky sú uvedené v zákone (napr. exekúcie, dražby, notárske úschovy atď.)

Pridané 1.11.2013 JUDr. Veselovský Roman