Prasknuté čelné sklo - poisťovňa odmieta plniť

V prípade prasknutia čelného skla na aute spôsobeného iným vozidlom, poisťovne z titulu plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, často odmietnu poskytnúť poistné plnenie s odôvodnením, že vodič motorového vozidla, prevádzkou ktorého malo dôjsť k vzniku škody, nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia zabrániť vzniku škody. Uvedený názor poisťovní nie je správny s tým, že súdy zásadne priznávajú takýto nárok poškodenému a to z dôvodu, že vymrštenie kameňa na ceste spod idúceho motorového vozidla má pôvod v prevádzke motorového vozidla (v tejto súvislosti naša kancelária viackrát úspešne poskytla právnu pomoc poškodeným).